Motorbåtsutbildning

Utbildningen sker i våra 18 fots aluminiumbåtar från Arronet. Det är öppna båtar med styrpulpet och utombordare.

Utbildningen lägger stor vikt på praktiska övningar och inom den teoretiska biten tar vi upp allt från sjövett till knopar.  

Under de praktiska övningarna kommer vi att arbeta med bl.a. tilläggning, slalom i så väl låg som hög fart, backa i kluriga situationer samt ta vågor på rätt sätt.  

Den teoretiska biten lägger stor vikt på navigering, du får lära dig att läsa sjökort och hur du på bästa sätt använder sjökortet som hjälpmedel.  

Något som alla kan när det lämnar Lillsved är knopar, manövrering och förtöjning!  

Det viktigaste momentet du lär dig är sjösäkerhet. Du lär dig bland annat hur du skall gå till väga vid en olycka, hur du skall uppföra dig till sjöss samt hur sjövett används i praktiken.  

Målet med undervisningen är att du först går igenom grunderna inom sjövett, navigation och manövrering för att sedan fortsätta mot förarbevis, kustskepparen och skepparexamen.  

På Lillsveds konfirmationsläger får varje år ca 100 ungdomar sitt förarbevis vilket innebär att vi är Sveriges största utbildare i motorbåt för ungdomar.
Motorbåtsutbildning
© 2019 Svensk Lägerverksamhet AB — Webbplats All Inclusive™ från Weblicious