Motorbåtsutbildning

Utbildningen sker i våra 18 fots aluminiumbåtar från Arronet. Det är öppna båtar med styrpulpet och utombordare.

Utbildningen anpassas efter gruppen och på våra skärgårdsläger så lär sig barnen köra båt, läsa sjökort och navigera.

Vi kombinerar praktiska och teoretiska övningar anpassade efter barnens ålder och kunskap. Tillsammans med våre duktiga instruktörer blir det härliga båtturer i närliggande skärgård.

Målet med undervisningen är ge grundläggande kunskap inom sjövett, lite navigation och manövrering för att sedan fortsätta mot förarintyg och kustskepparintyg.

På Lillsveds konfirmationsläger och Intensivläger får varje år ca 150 ungdomar sitt förarbevis vilket innebär att vi är Sveriges största utbildare i motorbåt för ungdomar.
Motorbåtsutbildning
© 2019 Svensk Lägerverksamhet AB — Webbplats All Inclusive™ från Weblicious