Allmänna villkor

Allmänna villkor

Betalningsvillkor

Skärgårdsläger, Intensiv Förarintyg och Intensiv kustskepparintyg

 • Anmälningsavgiften 1700 kr betalas vid anmälan och återbetalas ej vid avbokning.
 • Slutsumman faktureras separat och ska vara betald minst 45 dagar innan lägerstart.

Konfirmationsläger

 • Anmälningsavgiften 6595 kr betalas 10 dagar efter att besked om plats givits
 • Slutsumman faktureras separat och ska vara betald senast 60 dagar innan lägerstart. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning.

Avbokningsvillkor

Skärgårdsläger, Intensiv Förarintyg och Intensiv kustskepparintyg.

 • Avgiften betalas ej tillbaka vid avbokning mindre än 45 dagar innan lägerstart.
 • Vid avbokning mer än 45 dagar innan lägerstart återbetalas slutsumman minus administrationskostnad på 1.000 kr.

Konfirmationsläger

 • Är det mer än 365 dagar kvar till lägerstart återbetalas hela anmälningsavgiften minus en administrationskostnad på 1.000 kr.
 • Är det 181 – 365 dagar kvar till lägerstart förloras 50% av anmälningsavgiften.
 • Är det 90 – 180 dagar kvar till lägerstart förloras 75% av anmälningsavgiften.
 • Är det mindre än 90 dagar kvar till lägerstart så förloras hela anmälningsavgiften.

Vid sjukdom/olycka

 • Vid senare avbokning pga tex sjukdom/olycka, återbetalas ej avgiften utan vi hänvisar då till enskild persons försäkring.  
 • I händelse av sjukdom vid lägerstart kan eleven ansluta så snart eleven tillfrisknat. På konfirmationsläger dock ej senare än efter 1 vecka efter startdatum.
 • Vid sjukdom under pågående läger kan eleven tvingas åka hem men kan återvända till lägret efter tillfrisknande.
 • Vid avbrutet pågående konfirmationsläger där mer än 10 dagar löpt, förbehåller vi oss rätt att utöver slutbetalning också kräva betalning av utebliven konfirmation clearing, fn. 8 500kr.

Övrigt och force majeure

Vid inställt läger återbetalas den inbetalda summan. Detta gäller inte om lägret ställs in på grund av hinder som ligger utanför vår kontroll, som Svensk Lägerverksamhet AB inte skäligen kunnat förutse vid tiden då denna skrift skapades.